Forum Wirtualny Koszalin Strona Główna


Wirtualny Koszalin
Odpowiedz do tematu
Wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie. Co lepsze?
naczelny.prezess
Moderator
Moderator


Dołączył: 29 Wrz 2005
Posty: 116
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koszalin

Ja co prawda nie meiszkam ani w budynku spółdzielczym ani w zarządzanym przez wspólnoty, ale osoby z mojej rodzinki zamieszkują zarówno w dawnych komunalnych jak i w spółdzielni. I tak ci z komunalki teraz sa we wspólnocie mieszkaniowej, ale no własnie... W jednym przypadku wspólnota w całosci przejęła budynek od ZBM i jest jego właścicielem. W związku z tym mieszkancy nie płaca żadnego czynszu tylko fundusz remontowy a to dlatego,że wspolnota sama (a nie za posrednictwem firmy zarządzającej) administruje budynkiem a każdy z mieszkanców ma ind. umowy z dostawcami wody, pradu, gazu PGK i in. Natomiast w drugim przypadku budynkiem zarządza firma wyodrębniona z ZBM i pomimo że sytuacja jest identyczna jak w pierwszym przypadku - budynek na własnosć i indywidualne umowy z dostawcami mediów. A mimo to płacą cięzką kasę jako czynsz (pytanie za co?) firmie zarządzającej. A ze są to ludzie w 60 % starsi to dali sobie wmówić przez pracowników ZBM że firma zarządzająca musi być i czynsz musi być. Mieszkańcy spóldzielni chcieli sie usamodzielnić i stworzyć wspólnotę ale po tych przygodach z ZBM i firmami zarządzającymi zaczęli się nad tym głęboko zastanawiać...


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnie mieszkaniowe
Likosar
Moderator
Moderator


Dołączył: 29 Wrz 2005
Posty: 27
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koszalin KSM"Przylesie"

Spółdzielnie Mieszkaniowe w obecnej rzeczywistości to fabryki drenowania pieniędzy od lokatorów, większość spółdzielców przypuszcza, iż są właścicielami swoich mieszkań gdyż posiadają np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu co jest ewidentnym kłamstwem gdyż jest to tzw. ograniczone prawo do mieszkania a pelnoprawnym właścicielem jest spółdzielnia i ona tym mieszkaniem dysponuje i zarządza dyktując swoje warunki. Jedynie prawo odrębnej własności stwierdza ze jest się pełnoprawnym właścicielem i panem na swoim a spółdzielni wara do tego. Z tej też przyczyny społdzielnie mieszkaniowe bardzo niechętnie przekształcają swoje mieszkania pomimo , iż lokator na spłacony wkład budowlany. Inną forma własności są wspólnoty mieszkaniowe które w większości powstały w budynkach komunalnych wykupionych od miasta lub gminy. Tam mozna ustanowic sobie zazrządcę z pomiędzy lokatorów lub po skończonym kursie i zdaniu egzaminów na zarządcę nieruchomości, najlepiej działają małe wspólnoty gdzie nie ma przerostu personelu a zatem są niskie koszty a właściciele wiedzą wszystko co będzie remontowane gdyz sami biorą w tym udział natomiast molochy jak KSM Przylesie w obecnej rzeczywistości są jedynie beczka bez dna gdzie jest przerost personelu, fikcyjne przetargi lub ich brak jak również marnotrawienie zasobów spółdzielni poprzez sprzedaż dla zaprzyjażnionych osób mieszkan po tzw. cenach preferencyjnych przykład zakupu mieszkania po eksmisji czteropokojowego bez przetargu dla syna Pani z-cy prezesa w KSM Przylesie za sumę 46,500 a według cen rynkowych warte było 130.000 złotych a zatem ile by było wymienionych okien a tak osoba z grona Prezesa dostała od spółdzielni prezent za który zaplacili spółdzielcy. A więc gdzie tu jest logika, pamiętajcie, iz tylko małe spółdzielnie nawet jednoblokowe a jeszcze lepiej wspólnoty mają rację bytu i właściwe gospodarowanie swoimi funduszami remontowymi oraz eksplatacją posiadanych mieszkań. Więcej napiszę w następnym temacie gdyz jestem na bieżąco z Panem Profesorem Adamem Bielą oraz Posłami którzy obiecali stworzyć właściwe prawo spółdzielcze aby mienie spóldzielców nie bylo zawlaszczane przez wąska grupę będąca w zarządzie spółdzielni lub na ich usługach.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Likosar
Moderator
Moderator


Dołączył: 29 Wrz 2005
Posty: 27
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koszalin KSM"Przylesie"

stanowczo stwierdzam, iz wspólnoty mieszkaniowe są o niebo lepsze od spółdzielni mieszkaniowych co stwierdziło wielu moich znajomych oraz osób z którymi korersponduję a są to związki oraz stowarzyszenia w obronie spóldzielców.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Re: wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnie mieszkaniowe
Henryk Mościbrodzki
Newbie
Newbie


Dołączył: 13 Sty 2006
Posty: 2
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gliwice - os. Obrońców Pokoju

Smile Czym one się różnią?.

Przedstawiam różnice wspólnota/spółdzielnia.

Wspólnota mieszkaniowa.

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Spółdzielnia mieszkaniowa.

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Prawa własności.

a) Wspólnota:
- prawo odrębnej własności lokalu.

b) Spółdzielnia:
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- prawo odrębnej własności lokalu.

Organa statutowe.

a) Wspólnota:
- zebranie właścicieli
- zarząd

b) Spółdzielnia:
- walne zgromadzenie
- rada nadzorcza (może zostać zastąpiona komisją rewizyjną)
- zarząd
- w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez
zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich (art. 59).

Uczestnictwo członków w zebraniu/zgromadzeniu i podejmowanie uchwał.

a) Wspólnota:
1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów
oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
2. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości
udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono,
że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos.
3. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość
udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione
są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden
głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.
4. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie.

b) Spółdzielnia:
1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminach i w sposób określonych w statucie.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.
3. Z obrad walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego walnego zgromadzenia oraz przez inne osoby wskazane w statucie.
4. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.
6. Członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
7. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.
8. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.
9. Członek spółdzielni niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w zebraniu
przedstawicieli bez prawa głosu.

Odpowiedzialność.

a) Wspólnota:
Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości.

b) Spółdzielnia:
1. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
2. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania.
3. Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

Powstawanie (tworzenie).

Wspólnoty powstają z mocy prawa (przymusowo), a spółdzielnię mieszkaniową zakłada się dobrowolnie. W zasobach komunalnych wspólnota powstawała, gdy chociaż jeden lokal został wyodrębniony. Na analogicznej zasadzie powstaje wspólnota w zasobach spółdzielczych, gdzie wspólnotę tworzą: spółdzielnia i właściciele lokali wyodrębionych, którzy zrezygnowali z przynależności do spółdzielni.

Status prawny.

Wspólnota nie ma osobowości prawnej, natomiast spółdzielnia posiada osobowość prawną.
Spółdzielnię "zwykłą" od autentycznej można poznać po jej statucie, to tak ogólnie. W autentycznej spółdzielni - tak prawie jak w wspólnocie - wszystkie decyzje podejmuje walne zgromadzenie członków, zarząd zajmuje się bieżącymi sprawami, a rola rady nadzorczej ogranicza się tylko do czynności czysto rewizyjnych.

Pozdrawiam serdecznie,


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
admin
Administrator
Administrator


Dołączył: 27 Wrz 2005
Posty: 70
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koszalin

no to mamy kolejnego eksperta od Wspólnot na forum Very Happy


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Likosar
Moderator
Moderator


Dołączył: 29 Wrz 2005
Posty: 27
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koszalin KSM"Przylesie"

W dniu wczorajszym odbyła sie rozprawa sądowa Przeciwko KSM"Przylesie" w Koszalinie o wyłudzanie pieniędzy przy przekształcaniu mieszkań w odrębną własność. Wyrok nie został ogłoszony gdyz sąd nie powiadmomił Rzecznika Praw Obywatelskich o terminie rozprawy który także przystapił do opisanej sprawy. Termin wyroku 27 stycznia br godzina 13,30 Sąd Rejonowy Wydział Cywilny Koszalinie. Nadmieniam, iz na rozprawie były regionalne media oraz TVP-3 która wyemitowała w dniu wczorajszym w tej sprawie program. Pozdrowienia dla Pana Mościbrodzkiego z Gliwic który także walczy z mafia spóldzielczą


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
władek
Moderator
Moderator


Dołączył: 28 Wrz 2005
Posty: 12
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: koszalin

Witam. Pan Mościbrodzki na wszystkich możliwych forach wychwala spółdzielczość mieszkaniową. Jak to wygląda naprawdę świadczą liczne posty które negatywnie oceniające spółdzielnie molochy.


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Henryk Mościbrodzki
Newbie
Newbie


Dołączył: 13 Sty 2006
Posty: 2
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Gliwice - os. Obrońców Pokoju

władek napisał:
Witam. Pan Mościbrodzki na wszystkich możliwych forach wychwala spółdzielczość mieszkaniową. Jak to wygląda naprawdę świadczą liczne posty które negatywnie oceniające spółdzielnie molochy.
Witam.
Panie Waldku, bądź Pan choć trochę poważny. Sad Co Panu przeszkadza spółdzielczość mieszkaniowa? Co innego jest idea kooperatyzmu, a co innego to, co dzieje się w dużych spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd spółdzielni też może być społeczny, ale członkowie - większości - spółdzielni mają gest i lubią płacić za coś, co może być wykonane społecznie, bez dodatkowych kosztów. Wink Panie Waldku, spółdzielnię "zwykłą" od autentycznej można poznać po jej statucie, to tak ogólnie. W autentycznej spółdzielni - tak prawie jak we wspólnocie - wszystkie decyzje podejmuje walne zgromadzenie członków, zarząd zajmuje się bieżącymi sprawami, a rola rady nadzorczej ogranicza się - tylko i wyłącznie - do czynności czysto rewizyjnych. To na razie tyle i czekam na konkretne zarzuty pod moim adresem. Smile

Pozdrawiam serdecznie,


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Likosar
Moderator
Moderator


Dołączył: 29 Wrz 2005
Posty: 27
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Koszalin KSM"Przylesie"

jak stwierdziłem spółdzielnie mieszkaniowe są własnością ich właścicieli a nie zarządu lub grupy osób ja zarządzających a zatem powinno byc zmienione prawo spółdzielcze z którego powinno wynikać , iż osoby zle zarządzające spółdzielnią powinny ponosić konsekwencje finansowe osobiście z własnych srodów a nie jak to jest dotychczas z pieniędzy spoldzielców. Ewenementem jest , iż ja osobiście płacę za prawnika spółdzielni / prostuję aplikanta który nie zdał egzaminów/ który działa w imieniu zarządu a nie spółdzielcy który jego utrzymuje i płaci mu pensję. Obecnie spółdzielczość mieszkaniowa jest chora czego przykładem jest np. Olsztyn lub z naszego podwórka KSM "Przylesie".


Post został pochwalony 0 razy
Zobacz profil autora
Wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie. Co lepsze?
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)  
Strona 1 z 1  

  
  
 Odpowiedz do tematu